Charles Explorer logo
🇨🇿

Léčba pacientů s ICHDK

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Práce popisuje možnosti léčby ischemické choroby dolních končetin - farmakologické, nefarmakologické i invazivní.