Charles Explorer logo
🇨🇿

Intralobar pulmonary sequestration

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

During the year 2002 the authors diagnosed and operated upon two cases of the intralobar form of pulmonary sequestration.