Charles Explorer logo
🇨🇿

Možnosti aplikace molekulárně genetických metod v lékařské mykologii

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Jsou diskutovány možnosti aplikace jednotlivých molekulárně genetických metod na poli lékařské mykologie se zaměřením jak na identifikaci druhů, tak genotypizaci kmenů pro epidemiologické účely.