Charles Explorer logo
🇨🇿

The karyotype of Trichobilharzia regenti Horák, Kolářová et Dvořák, 1998 (Digenea: Schistosomatidae), a nasal avian schistosome in Central Europe

Publikace |
2001

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

The karyotype of a European bird nasal schistosome, Trichobilharzia regenti Horak, Kolarova et Dvorak, 1998, was determined