Charles Explorer logo
🇨🇿

Renal epithelial neoplasms: the diagnostic implications of electron microscopy study in 55 cases

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Renal epithelial neoplasms: the diagnostic implications of electron microscopy study in 55 cases.