Charles Explorer logo
🇨🇿

Vaginální porod u primipar a anální inkontinence

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Do studie bylo zahrnuto 346 prvorodiček po konsekutivním vaginálním porodu. Všechny rodičky rodily v litotomické poloze.

Hodnoceno: urgence bez úniku, únik plynů, únik řídké tekuté stolice. Zahrnuto 28 porodnických parametrů.