Charles Explorer logo
🇨🇿

Immunohistochemical detection of dipeptidyl peptidase IV (CD26) in thyroid neoplasia using biotinylated tyramine amplification

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Immunohistochemical detection of dipeptidyl peptidase IV (CD26) in thyroid neoplasia using biotinylated tyramine amplification.