Charles Explorer logo
🇨🇿

Význam elektromyografie v neurologii

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Je prezentována a diskutována diagnostická hodnota elektrofyziologických metod (kondukční studie, jehlová EMG, repetitivní stimulace) u různých neuromuskulárních poruch.