Charles Explorer logo
🇨🇿

Expoziční index AOT40 jako nástroj pro odhad účinku přízemního ozonu na ekosystémy

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Abstrakt

Role hodin s denním světlem zahrnutých do výpočtu pro výslednou expozici