Charles Explorer logo
🇨🇿

Rabdomyolýza - mechanismy vzniku, příčiny, důsledky a léčba

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Rabdomyolýza je syndrom charakterizovaný nekrózou buněk příčně pruhovaného svalstva a uvolněním jejich obsahu do cirkulace.

Klíčová slova