Charles Explorer logo
🇨🇿

Problémové situace mezi zdravotníky a pacienty. Kvalitní analýza stížností z medicínsko-psychologického hlediska

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Práce se zabývá problematikou stížností pacientů na činnost zdravotníků.