Charles Explorer logo
🇨🇿

Bisfosfonáty

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Autor se v úvodu zabývá objevem bisfosfonátů a jejich původní funkcí v průmyslu.