Charles Explorer logo
🇨🇿

Diagnostika a léčba nejčastějších metabolických poruch kostí spojených se změnou density 1. část

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Práce se zabývá nejčastějšími metabolickými onemocněními skeletu, která jsou spojena se změnami kostní density.