Charles Explorer logo
🇨🇿

Diagnostika a léčba nejčastějších metabolických poruch kostí spojených se změnou density 2. část

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

V druhé části práce o metabolických poruchách kostí spojených se změnou density je probírána osteoporóza, která se typicky manifestuje na rengenových snímcích lebky a která je závažná vzhledem k riziku ochrnutí kraniálních nervů.