Charles Explorer logo
🇨🇿

Historie užívání a zneužívání psychotropních látek

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Rozsáhlá mezioborová astudijní monografie o návykových nemocech, rozdělená do 10 částí a 93 kapitol byla napsána 43 autory.