Charles Explorer logo
🇨🇿

Psychopatologie závislosti a codependence

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Rozsáhlá mezioborová astudijní monografie o návykových nemocech, rozdělená do 10 částí a 93 kapitol byla napsána 43 autory.