Charles Explorer logo
🇨🇿

HIV/AIDS pozitivní pacient v chirurgii. Část III: Chirurgické výkony u HIV pozitivních pacientů a jejich riziko

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Ve třetí části jsou shrnuty výsledky prospektivní studie 3200 operovaných HIV pozitivních osob.