Charles Explorer logo
🇨🇿

Idiopatická intersticiální pneumonie a karcinom plic. Zkušenosti ze dvou českých pneumologických klinik

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Autoři analyzují výsledky koincidence idiopatické intersticiální pneumonie a karcinomu plic.