Charles Explorer logo
🇨🇿

Toward an optimal oligosaccharide ligand for rat natural killer cell activation receptor NKR-P1

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Aminosugars have a good affinity for NKR-P1A protein, the major activating receptor at the surface of rat natural killer cells.