Charles Explorer logo
🇨🇿

Vyšetření páteře

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Kniha se zabývá problematikou lékařské propedeutiky v hlavních klinických oborech. Je určena pro studenty medicíny a lékaře v přípravě na klinickou specializaci.