Charles Explorer logo
🇨🇿

Effects of chronic intraventricular infusion of heparin glycosaminoglycan on learning and brain acetylcholine parameters in aged rats

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Intraventricular infusion of glycosaminoglycan heparin /HP/ differentiall affects learning and memory in adult and aged rats.