Charles Explorer logo
🇨🇿

Základy infúzní léčby a výživy

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Jsou popsány základy infuzní léčby v perioperačním období, indikace, způsoby a základy aplikace enterální a parenterální výživy.