Charles Explorer logo
🇨🇿

Taktika vedení anestezie

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Jsou popsány základy taktiky, indikace a způsoby užití jednotlivých typů vedení anestezie.