Charles Explorer logo
🇨🇿

Kontrolovaná hypotenze u polytraumat - experiment nebo již doporučená praxe?

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

U nemocného s polytraumatem s pokračujícím krvácením bez poranění mozku by měla být substituce intravasálního objemu méně agresivní než u nemocného po definitivním ošetření krvácení.