Charles Explorer logo
🇨🇿

Multidisciplinární léčba a její výsledky u nejtěžších forem akutní nekrotizující pankreatitidy ve FN Plzeň

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Interdisciplinární přístup a spolupráce intenzivisty a chirurga je základním předpokladem úspěchu léčby nemocných s těžkou akutní nekrotizující pankreatitidou. Jsou prezentovány výsledky pracoviště.

Klíčová slova