Charles Explorer logo
🇨🇿

Recenze knihy: J. Opavský: Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie. Klinické aspekty a diagnostika

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Recenze knihy: J. Opavský: Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie.

Klinické aspekty a diagnostika.