Charles Explorer logo
🇨🇿

Komentář k práci Chang CH. T. et al. Zlepšení jícnové a žaludeční motility po dvoutýdenní léčbě perorálním erytromycinem u pacientů s diabetem nezávislým na inzulínu

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Komentář k práci Chang CH. T. et al.

Zlepšení jícnové a žaludeční motility po dvoutýdenní léčbě perorálním erytromycinem u pacientů s diabetem nezávislým na inzulínu.