Charles Explorer logo
🇨🇿

Nový pohled na blokátory vápníkových kanálů. Co přinesla studie INVEST?

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Blokátory Ca-kanálů prodělaly v poslední době určitou nedůvěru.Jedná se o velmi heterogenní skupinu antihypertenzív.

Klíčová slova