Charles Explorer logo
🇨🇿

Diagnostika metabolického syndromu inzulinové rezistence

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Monografie shrnuje ve svých jednotlivých kapitolách poslední názory na diabetickou nefropatii, na význam C-peptidu, vzájemný vztah diabetu a krarcinomu a na diagnostiku metabolického syndromu inzulínové rezistence.

Klíčová slova