Charles Explorer logo
🇨🇿

Hydrophobically Modified Amphiphilic Block Copolymer Micelles in Aqueous Media

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

The experimental and theoretical study of hydrophobically modified amphiphilic block copolymer micelles in aqueous media