Charles Explorer logo
🇨🇿

Studie EuroAspire

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Implementace základních principů sekundární prevence ICHS není zdaleka optimální. Studie Euroaspire si vytkly za cíl mapovat její úroveň v 15 evropských zemích.