Charles Explorer logo
🇨🇿

Urologie pro studenty všeobecného lékařství

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Kniha dává základní přehled o urologii. Je určena studentům všeobecného lékařství.