Charles Explorer logo
🇨🇿

Dechová nedostatečnost u dětí v přednemocniční péči

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Článek uvádí přehled vývoje klinické symptomatologie, diagnostických možností a léčby dechové nedostatečnosti u dětí v přednemocniční péči.