Charles Explorer logo
🇨🇿

Germinom pineální a supraselární oblasti u 11letého chlapce

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Je popisována klinicko-patologická studie vzácného případu intrakraniálního germinomu u 11-letého chlapce.

Klíčová slova