Charles Explorer logo
🇨🇿

Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Metabolický syndrom a depresivní poruchy se dnes považují za rizikové faktory pro kardiovaskulární nemoci. V naší práci jsme našli souvislost mezi oběma riziky.

Klíčová slova