Charles Explorer logo
🇨🇿

Současný pohled na Reavenův syndrom

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Je podána charakteristika metabolického syndromu inzulínové rezistence a možnosti diagnostiky

Klíčová slova