Charles Explorer logo
🇨🇿

Alternativy cystektomie pro uroteliální karcinom močového měchýře

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři prezentují přehledný článek, podávající přehled o současných alternativách léčby infiltrujícího karcinomu močového měchýře proti radikálnímu chirurgickému řešení.

Klíčová slova