Charles Explorer logo
🇨🇿

Anogenitální sklerozující adenoza mamárního typu - popis dvou případů a přehled literatury

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Dvě kazuistická pozorování

Klíčová slova