Charles Explorer logo
🇨🇿

Columnar cell carcinoma of the thyroid gland (case report)

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Columnar cell carcinoma of the thyroid gland.