Charles Explorer logo
🇨🇿

Use of pygophoral structures in phylogenetic hypothesis of Tessaratomidae (Heteroptera)

Publikace

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Use of internal pygophoral structure for hypothesis about relationships and phylogeny of the family Tessaratomidae