Charles Explorer logo
🇨🇿

Esenciální hypertenze

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Článek pojednává o zákl. datech o esen. hypertenzi, její etologii, patofyziologii a léčbu.

Klíčová slova