Charles Explorer logo
🇨🇿

Fokální xantogranulomatózní pyelonefritida, imitující tumor ledviny

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři prezentují relativně vzácný případ 30 leté pacientky, která podstoupila nefrektomii pro podezření na tumor ledviny s následným nálezem raritního typu zánětu ledviny.

Klíčová slova