Charles Explorer logo
🇨🇿

Nová klasifikace nádorů ledvin dle WHO 2004 - komentovaný přehled

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Představena je nová WHO klasifikace nádorů ledvin.

Klíčová slova