Charles Explorer logo
🇨🇿

Laparoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři hodnotí soubor 16 pacientů s tumorem ledvinného parenchymu léčených radikální laparoskopickou nefrektomií.

Klíčová slova