Charles Explorer logo
🇨🇿

Efekt dlouhodobého podávání cholesterové diety na rozvoj aterosklerotických změn u apolipoprotein E-deficientních myší

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Stereologickou analýzou vzorků aort jsme zjistili, že dlouhodobé podávání cholesterolové diety je u apoE KO myší spojeno s masivnějším rozvojem aterosklerotických změn při akcelerovaném ukládání cholesterolu do cévní stěny.

Klíčová slova