Charles Explorer logo
🇨🇿

Krvácivé komplikace u nemocných léčených warfarinem

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Jednou z nezávažnějších komplikací při léčbě warfarinem je krvácení. Základem terapie je vždy korekce hemokoagulačních parametrů, která je často plně dostačující k vyřešení krvácivé komplikace.