Charles Explorer logo
🇨🇿

Akutní resekce neobvyklých případů symptomatické výdutě břišní aorty

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři demonstrují na třech neobvyklých případech symptomatické výdutě břišní aorty nutnost dostatečné erudice cévního chirurga, který tyto závažné stavy musí řešit.

Klíčová slova