Charles Explorer logo
🇨🇿

Postavení videomediastinoskopie v diagnostice patologických afekcí mezihrudí

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři provedli v letech 2000-2003 celkem 54 videomediastinoskopie u 53 nemocných průměrného věku 58,1 roku. Nejčastěji, v 41 případech (76%), bylo vyšetření provedeno v rámci stagingu plicní rakoviny.

Klíčová slova