Charles Explorer logo
🇨🇿

Nemocnost, potřeba a spotřeba zdravotní péče u osob vyššího věku

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Abstrakt

Autoři prezentují ukazatele spotřeby zdravotní péče osobami nad 60 let věku.