Charles Explorer logo
🇨🇿

Automated evaluation of manifestation of learning

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Práce řeší problematiku vyhodnocování EMG záznamu z kruhového svalu očního myši při klasickém podmiňování mrknutí.